Contactgegevens
Talenkennis
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
Opleiding
 • Bijkomende master sociaal recht (grote onderscheiding), Vrije Universiteit Brussel (2010)
 • Licentie rechten (onderscheiding), Katholieke Universiteit Leuven (2008)

Karel Mortier is advocaat aan de balie van Brussel sinds 2008 en assistent aan het Departement Sociaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is ook lid van het redactiecomité van het tijdschrift “Sociaalrechtelijke Kronieken” en van de raad van bestuur van de “Vereniging voor Sociaal recht”.

Praktijkdomeinen
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
 • Arbeidsrecht
 • Socialezekerheidsrecht
 • Sociaal strafrecht
 • Arbeidsmigratie en arbeidsvergunningen
 • Publieke sector
Publicaties
 • K. MORTIER, "Het lot van eindedienstvergoedingen bij opeenvolgende beëindigingswijzen", Or. 2013, afl. 7, 171-183
 • K. MORTIER en G. VAN LIMBERGHEN, "Rechtsingang in socialezekerheidszaken", Soc. Kron. 2013, afl. 5, 233-247
 • K. MORTIER en G. VAN LIMBERGHEN, "Art. 704 Ger. W.", Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Deel IV, Boek II, Titel I, Hfdst. I, Afd. I, Ger. W. art. 704, - 1 - Ger. W. art. 704 – 23
 • K. MORTIER, "De sectorale sociale dialoog: de sectorale Europese cao", Or. 2010, afl. 3, 83-96
 • K. MORTIER, "De kortgedingrechter en de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden", Or. 2010, afl. 8, 197-217
 • K. MORTIER, "Arbeidsrelatieswet. Twee jaar na de inwerkingtreding", NJW 2009, 382-386
 • K. MORTIER, "Het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding: eindelijk duidelijkheid?", (noot onder Cass. 5 januari 2009), RW 2009-10, 158-161
 • K. MORTIER, "Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen", NJW 2008, 806-818
Colloquia
 • K. MORTIER, "De nieuwe functieclassificatie binnen PC 218", seminarie voor Call Communications, 20 januari 2011
 • K. MORTIER, "Inleiding tot het sociale zekerheidsrecht", Erasmushogeschool Brussel, 16 december 2009
 • K. MORTIER, "Inleiding tot het arbeidsrecht", Erasmushogeschool Brussel, 2 december 2009

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn