Praktijkdomeinen

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Publicatiedatum: 05-05-2020

Vanaf 1 mei 2020 wordt in België, met terugwerkende kracht, een nieuwe vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen : het corona-ouderschapsverlof.

 

Met dit ouderschapsverlof kunnen werknemers hun arbeidstijd met een vijfde of de helft verminderen om in deze crisisperiode voor hun kinderen te zorgen. Dit verlof kan worden aangevraagd door iedere werknemer met een anciënniteit van minstens één maand om voor een kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 als het kind gehandicapt is) te zorgen.

 

Om het verlies aan loon dat gepaard gaat met de vermindering van de arbeidsduur te compenseren, heeft de werknemer recht op een vergoeding van de RVA die 25% hoger is dan de vergoeding voor de andere ouderschapsverloven.

 

Hoe gaat het concreet in zijn werk ? De werknemer moet de aanvraag 3 werkdagen vooraf bij zijn werkgever indienen. De werkgever heeft vervolgens maximaal 6 dagen om al dan niet in te stemmen met het verlof. Vervolgens dient de werknemer een aanvraag tot tussenkomst in te dienen bij de RVA. Daar waar het Ministerieel Besluit nog niet is gepubliceerd, is het momenteel nog niet mogelijk deze aanvraag in te dienen.

 

Deze maatregel is van toepassing vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn