Praktijkdomeinen

Bank- en financieel recht

Publicatiedatum: 10-03-2021

De Europese Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (“Disclosure Verordening” of “SFDR”) treedt op 10 maart 2021 in werking. De FSMA, die is aangewezen als bevoegde autoriteit voor het toezicht op de bepalingen van deze Verordening, heeft zopas een mededeling gepubliceerd waarin zij de regels uiteenzet die van toepassing zijn op ondernemingen, enerzijds en op financiële producten anderzijds, alsook haar verwachtingen terzake.

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn