Gerelateerd nieuws

Deze expertise heeft geen gerelateerd nieuws.

Ons departement gespecialiseerd in vennootschapsrecht en in fusies en overnames staat haar Belgische en internationale cliënten bij in het kader van alle gebeurtenissen waarmee vennootschappen en aandeelhouders kunnen geconfronteerd worden: oprichting, governance, corporate housekeeping, aandeelhoudersrechten en conflicten tussen aandeelhouders, aandeelhoudersovereenkomsten, aansprakelijkheid van de bestuurders; overdracht/overname met inbegrip van de bank- en financiële sector (onderhandeling, opstelling van de SPA, due diligence, financiering); herstructurering (fusie, splitsing); reorganisatie, insolvabiliteit en vereffening.

Wij geven ook advies aan verenigingen en stichtingen.

Wij begeleiden onze cliënten tevens bij het in overeenstemming brengen van hun statuten en hun procedures met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vennootschapsrecht, verenigingsrecht en stichtingenrecht

Fusies en overnames

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheid

Oprichting, herstructurering van vennootschappen

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn