Praktijkdomeinen

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Publicatiedatum: 26-06-2020

Eerder berichtten wij u al dat er op 11 juni 2020 een wet werd goedgekeurd die voorziet in de schorsing van de opzeggingstermijn in periodes van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de COVID-19 crisis (hierna « corona-overmacht »).

Deze wet werd inmiddels op 22 juni 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatblad.

De krachtlijnen van deze wet zijn de volgende:

  • in het geval van ontslagname door de werknemer voor of gedurende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor « corona-overmacht », blijft de opzeggingstermijn lopen gedurende de schorsing van de arbeidsovereenkomst ;
  • in het geval van ontslag door de werkgever voor of gedurende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor « corona-overmacht », loopt de opzeggingstermijn niet gedurende de schorsing van de arbeidsovereenkomst, behalve in het geval deze opzeggingstermijn reeds voor 1 maart 2020 begon te lopen.

Anders dan initieel werd voorzien in het wetsvoorstel, voorziet de uiteindelijke wet niet in een retroactieve werking. Concreet betekent dit, dat in het geval van ontslag door de werkgever met een opzeggingstermijn :

  • die een aanvang nam voor 1 maart 2020, de opzeggingstermijn gewoon loopt (en ook na de publicatie van de wet op 22 juni 2020 blijft lopen) gedurende de periode van de schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van « corona-overmacht »;
  • die een aanvang nam/neemt na 1 maart 2020, de opzeggingstermijn niet loopt gedurende de periode van de schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van « corona-overmacht » voor wat betreft het gedeelte vanaf 22 juni 2020.

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn