Praktijkdomeinen

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Publicatiedatum: 14-05-2020

De wet die voorziet in het uitstel van de sociale verkiezingen is op 13 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zoals reeds geweten was, worden de sociale verkiezingen, die tussen 11 en 24 mei 2020 hadden moeten plaatsvinden, tot een niet nader bepaalde datum uitgesteld. De nieuwe datum zal worden bepaald via een KB op advies van de Nationale Arbeidsraad.

 

Schorsing van de procedure vanaf dag X + 36

De verkiezingsprocedure wordt geschorst vanaf dag X+36, d.w.z. de dag na de deadline voor het indienen van de kandidatenlijsten. Alle handelingen en beslissingen van voor deze datum blijven van kracht. Op het principe dat alle fasen na dag X+35 voor onbepaalde tijd worden geschorst bestaat één uitzondering: bedrijven waar geen kandidatenlijsten werden ingediend, mogen de procedure al volledig stopzetten.

 

Uitbreiding van bestaande mandaten en ontslagbescherming

De ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk die in het kader van de sociale verkiezingen van 2016 zijn opgericht, blijven verder functioneren in afwachting van de nieuwe verkiezingen. De duur van de mandaten van de personeelsafgevaardigden in deze organen wordt op dezelfde wijze verlengd.

 

De bijzondere ontslagbescherming blijft gelden voor alle verkozenen en niet-verkozenen bij de sociale verkiezingen van 2016, alsook voor de kandidaten bij de huidige sociale verkiezingen.

 

De zogenaamde verdachte periode voor de kandidaten voorgedragen op X+35 nam reeds een einde. Wat betreft kandidaten die na het einde van de periode van opschorting worden voorgedragen als vervanger van een reeds voorgedragen kandidaat, bepaalt de wet dat de verdachte periode niet loopt tijdens de periode van schorsing. Zij zal weer een aanvang nemen vanaf de 36e dag voor de nog te bepalen dag van de herneming van de nieuwe verkiezingsprocedure.

 

De wet heeft terugwerkende kracht met ingang vanaf  17 maart 2020.

 

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn