Praktijkdomeinen

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Publicatiedatum: 05-06-2020

In een eerder bericht, deelden wij reeds mee dat de Kamer zich momenteel buigt over een wetsvoorstel dat ertoe strekt, naar analogie met de bestaande regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, de looptijd van de opzeggingstermijn ook tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19-overmacht, te schorsen.

Artikel 3 van dit voorstel bepaalt dat de aan te nemen wet in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, “met uitzondering van de werknemers van wie de opzegtermijn op 5 mei 2020 nog lopende is, voor wie ze uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020”. Het wetsvoorstel voorziet met andere woorden in een retroactieve toepassing voor sommige situaties.

Vandaag heeft de Raad van State zijn advies gegeven over dit voorstel en stelt met betrekking tot de retroactiviteit van een dergelijk voorstel dat « er dient (…) te worden afgezien van elk retroactief effect van de voorgestelde regeling ».

De Kamer zal zich nu opnieuw over de kwestie buigen. Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie van dit wetsvoorstel.

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn