Republiek Mauritius

De Republiek Mauritius wil in Afrika een gelijkaardige rol spelen als Singapore in Azië: een excellentiecentrum voor financiële en professionele diensten.

Onze praktijk is dus gericht op de volgende domeinen:

  • Fiscaal vennootschapsrecht en fiscaal privaatrecht
  • Vermogensbeheer, met inbegrip van trusts
  • Vastgoedrecht

Wij adviseren onze klanten inzake vennootschapsfiscaliteit en vermogensfiscaliteit in Mauritius, met inbegrip van vastgoedfiscaliteit.

Wij helpen onze klanten om hun activiteiten in Mauritius en in Afrika te structureren, door uitsluitend een beroep te doen op “binnenlandse” bedrijven, die vallen onder de belastingen van Mauritius, met uitsluiting van de zogenaamde “offshore-vennootschappen” (bijv. licenties GBL1 of GBL2; nieuwe Authorized Companies). Wij gebruiken daarentegen de door Mauritius ondertekende fiscale verdragen en de interne wetgeving van Mauritius inzake belastingkrediet om dubbele belasting te vermijden, en om de fiscale last op grensoverschrijdende verrichtingen tot een minimum te beperken.

Democratische Republiek Congo

  • Fiscaal vennootschapsrecht en fiscaal privaatrecht
  • Import – Export en Controle van de wisselkoersen
  • Problemen die verband houden met onderaanneming 
  • Private pensioenfondsen
  • Vastgoedrecht

Sinds 2010 geven wij onze klanten die actief zijn in de DRC advies over de manier om hun activiteiten te structureren overeenkomstig hun aangifte- en belastingverplichtingen in de DRC. Wij besteden in het bijzonder aandacht aan de belasting voor niet-ingezetenen en aan de BTW op diensten geleverd vanuit het buitenland aan bedrijven van de DRC.

Wij geven de economische operatoren die actief zijn in de DRC ook advies over uiteenlopende zaken zoals het verzekeringsrecht, de oprichting van pensioenfondsen voor ondernemingen, de controle van wisselkoersen, de conformiteit met de anti-witwasregels of de wet op de onderaanneming.

Onze aanpak is nauwgezet en heel pragmatisch binnen een delicate en veranderlijke wettelijke en fiscale omgeving.

Vermogensfiscaliteit van de ingezetenen van de Afrikaanse landen

Inzake vermogensfiscaliteit hebben wij een aanpak ontwikkeld die gericht is op twee zaken:

  • enerzijds geven wij advies aan personen die ingezetenen zijn van de Afrikaanse landen over de manier waarop zij hun vermogen en hun investeringen kunnen structureren;
  • anderzijds geven wij advies aan financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) buiten deze landen over de regels die hen de mogelijkheid bieden om contractuele relaties op te bouwen met Afrikaanse ingezetenen, en over de fiscale verplichtingen van hun klanten die Afrikaanse ingezetenen zijn, indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks fondsen hebben in het buitenland.

België - De taks op de beursverrichtingen en de taks op de effectenrekeningen

Sinds 2017 moeten Belgische ingezetenen die effectenrekeningen hebben in het buitenland zelf aangifte doen en de taks op de beursverrichtingen betalen.  Hetzelfde geldt sinds 2019 inzake de taks op de effectenrekeningen.

Joyn Legal Maurice beschikt over specifieke expertise binnen dit domein en biedt assistentie bij de analyse van verrichtingen die in aanmerking komen voor belastingen en aangifte.

Deze diensten worden algemeen aangeboden aan elke bank die aan zijn klanten die Belgische ingezetenen zijn een soepele en efficiënte oplossing wil aanbieden om zich ervan te vergewissen dat de desbetreffende wettelijke verplichtingen nageleefd worden.

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn