Gerelateerd nieuws

Deze expertise heeft geen gerelateerd nieuws.

De technologische innovaties sparen geen enkele activiteitensector. Men denke bijvoorbeeld aan  de toenemende digitalisering van de handelsrelaties, het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, alsmaar snellere informatie- en communicatiemiddelen, de ontwikkeling van verbonden objecten en de aansprakelijkheidskwesties die eruit voortvloeien, enz.

Binnen ons kantoor beschouwen wij deze innovaties als kansen en opportuniteiten om gedurfde/innovatieve activiteiten te ontwikkelen. Deze activiteiten brengen ook risico’s en onzekerheden met zich mee, die beoordeeld en beheerd moeten worden.

Omdat wij ons bewust zijn van de onophoudelijke groei van de technologische mogelijkheden, hebben wij een gespecialiseerde praktijk ontwikkeld, en in het kader daarvan bestaat onze opdracht erin om onze knowhow aan te reiken teneinde de creatieve visies van onze cliënten aan te moedigen en hen de mogelijkheid te bieden om deze in alle sereniteit uit te werken. Hiervoor werken wij geregeld samen met ons departement ondernemingsrecht.

Of u nu een audiovisueel bedrijf bent, een telecommunicatieoperator, een filmproducent, een reclamekantoor, een start-up, een evenementenorganisator, een museum of een ingenieuze particulier, de kwaliteit van de dienst die wij leveren is onze bestaansreden.

Mediarecht

Het mediarecht heeft zowel betrekking op de beroepen van de publieke informatie als deze van de amusementssector (de journalisten, televisie- en radiopresentatoren en hun teams, enz.), en dit met betrekking tot hun fysieke producties alsook hun online activiteiten.

Door de bliksemsnelle evolutie van de communicatiemiddelen is het toepassingsgebied van de nieuwe technologieën uitgebreid en omvat het voortaan ook niet-professionals die het beroep uitoefenen van blogger, influencer, YouTuber, enz.

Binnen dit domein dekt onze expertise de preventieve aanpak van conflicten (met betrekking tot feiten die werden gedefinieerd als laster, smaad, belediging, schending van het auteursrecht, inbreuk op de journalistieke deontologie, enz.), en hun minnelijke of contentieuze behandeling voor de Raad van de Journalistiek en de rechtbanken.

  • Pierre Legros

ICT recht

  • François Libert
  • Déborah Menasse

Bescherming van persoonsgegevens

Onze expertise binnen dit domein houdt onder meer verband met aanpassingen met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, en met alle problemen die hiermee verband houden (impactanalyse, verwerkingsregisters, functies als afgevaardigde gegevensbescherming, klachten bij de nationale controle-instantie, geschillen met het oog op een rechtzetting, enz.).

  • Déborah Menasse
  • Stéphane Rodrigues
  • François Libert

E-commerce

De online handel kent een exponentiële groei en brengt heel wat specifieke aspecten met zich mee, maar ook vragen, die het gevolg zijn van de dematerialisatie die deze handel kenmerkt.

Of u nu een bedrijf bent dat zijn goederen of producten in alle veiligheid wil commercialiseren en zich ervan wil vergewissen dat de vele toepasselijke regels werden nageleefd dan wel een consument bent die zijn rechten wil laten gelden ingevolge een problematische verrichting, wij beschikken over een opgeleid team om tegemoet te komen aan deze verschillende noden.

  • François Libert
  • Déborah Menasse

Intellectueel eigendomsrecht

De bescherming van de creativiteit en van de innovatie enerzijds, en van de werken en uitvindingen die eruit voortvloeien anderzijds is een onmisbare voorwaarde voor de ontwikkeling van gezonde en duurzame bedrijven.

Wij zijn in staat u bij te staan in alle fasen van de bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten, zowel in de voorbereidende fase als in de contentieuze fase: advies tijdens de ontwerpfase, de registratie van merken of octrooien evenals alle kwesties die verband houden met het auteursrecht, de vorderingen tot staking, de procedures en klachten in geval van schade veroorzaakt door de schending van uw rechten …

  • François Libert

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn