Gerelateerd nieuws

Deze expertise heeft geen gerelateerd nieuws.

Een onderneming is een ingewikkeld gegeven dat globaal moet bekeken worden, zowel wat de juridische aspecten betreft, als wat de specifieke praktische uitdagingen betreft voor elk van de verschillende actoren.

Daarom begeleiden wij de bedrijven gedurende hun hele levenscyclus: bij het opstellen van hun businessplan, bij hun oprichting, tijdens hun ontwikkeling, hun groei en desgevallend de vereffeningsprocedures.

Wij komen ook tussen voor alle commerciële aspecten die verband houden met de onderneming, zoals de overdracht van handelsfondsen, de agentschaps- en franchise-overeenkomsten, de marktpraktijken en de kwesties die verband houden met consumentenbescherming…

Onze ervaring inzake geschillen biedt ons de mogelijkheid om onze cliënten bij te staan in het kader van procedures voor de ondernemingsrechtbanken: vordering tot staking, vordering in kort geding, interne conflicten binnen het bedrijf, innen van vorderingen, enz. Wij hebben ook ervaring met bemiddelingsprocedures, en met nationale en internationale arbitrageprocedures.

Commerciële overeenkomsten en distributie

Elke zakenrelatie start met een overeenkomst. Het is dus van essentieel belang om te kunnen rekenen op bekwame advocaten die alle aspecten daarvan beheersen.

Of het nu gaat over een tussenkomst tijdens de onderhandelingsfase van de overeenkomst, dan wel over de opstellingen of herziening van overeenkomsten en de algemene voorwaarden, hun interpretatie, of hun analyse in geval van geschillen en over het opstarten van adequate procedures om uw belangen te verdedigen, wij beschikken over een gespecialiseerd team dat tegemoet kan komen aan de noden van haar cliënten met betrekking tot alle soorten handelsovereenkomsten.

 • Marc Libert
 • François Libert
 • Vincent Bodson
 • Nathalie Flandin

Bescherming van de consumenten

De consument is door zijn statuut een bijzondere actor in de handelsrelaties, ten gunste van wie er tal van beschermende regels zijn erkend. Wij geven advies en staan consumenten bij die deze beschermingen, die vaak miskend worden, willen laten naleven in hun relatie met bedrijven en professionals.

 • Marc Libert
 • François Libert
 • Vincent Bodson

Handelsrecht

 • Marc Libert
 • Vincent Bodson

Inning van schuldvorderingen

Onbetaalde facturen vormen een groot probleem in het bedrijfsleven.

Laat deze achterstallige betalingen uw activiteit niet beïnvloeden en vertrouw deze geschillen toe aan een team dat ervaring heeft met het innen van vorderingen en systematische geschillen die voortvloeien uit de niet-betaling van uw facturen.

 • Marc Libert
 • François Libert
 • Vincent Bodson
 • David Ramet

Inbeslagneming

 • Marc Libert
 • Vincent Bodson

Curatele en vereffening

 • Marc Libert
 • Pierre Legros
 • Leïla Tijini

Herstructurering, faillissement en insolvabiliteit

 • Marc Libert
 • Leïla Tijini

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn