Contactgegevens
Talenkennis
 • Frans
 • Engels
Opleiding
 • Bijzondere licentie fiscaal recht, Université Libre de Bruxelles (1988)
 • Licentie rechten, Université Libre de Bruxelles (1986)

Marc Libert is advocaat aan de balie van Brussel sinds 1987. Hij is professor deontologie in het kader van de lessen voor het bekomen van een bekwaamheidsattest voor het beroep van advocaat (CAPA) bij de balie van Brussel, en hij is tuchtrechter bij de balie van Brussel. Hij is voormalig lid van de Orde van advocaten bij de balie van Brussel. Hij was gastprofessor voor de fiscale procedure aan de Haute École Francisco Ferrer van 2002 tot 2007 en voorzitter van de commissie fiscale vragen bij de balie van Brussel van 2013 tot 2015.

Praktijkdomeinen
Ondernemingsrecht en consumentenrecht
 • Commerciële overeenkomsten en distributie
 • Consumentenbescherming
 • Handelsrecht
 • Inning van schuldvorderingen
 • Inbeslagneming
 • Curatele en vereffening
 • Herstructurering, faillissement en insolvabiliteit
Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht
 • Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht – verzekeringsrecht
Vastgoedrecht
 • Bouwrecht
 • Verkoop van vastgoed
Fiscaal recht
 • Gemeentelijke fiscaliteit
 • BTW
 • Geschillen en regularisaties
 • Voorafgaande beslissingen inzake fiscaliteit
Familiaal vermogensrecht
 • Successie
Tuchtrecht en deontologisch recht
Publicaties
 • M. LIBERT, « Permis de conduire et droits de l’homme », commentaar bij het arrest van het Europees Hof van de rechten van de mens van 28 oktober 1999 (Escoubet c. Belgique), in Droit de la circulation, éditions Kluwer, september 2000, n°2000-7, p.239 à 242
 • M. LIBERT, « La solidarité, un cri » , JT 1999, p.33 à 39
Colloquia
 • Conferentie-debat over recht in het kader van terrorisme, op initiatief van de studentenkring internationaal recht van de ULB, 2005

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn