Gerelateerd nieuws

Deze expertise heeft geen gerelateerd nieuws.

Ons departement strafrecht treedt op voor alle strafrechtbanken van het land: het Hof van assisen, de correctionele rechtbank of de politierechtbank.

Wij treden ook op zowel voor de verdediging van de belangen van vermoedelijke daders als voor de verdediging van de belangen van de slachtoffers.

Onze cliënten zijn particulieren, rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Zij kunnen een beroep doen op onze perfecte kennis van de wetgeving en onze ervaring in heel uiteenlopende domeinen:

Misdaden en delicten van gemeen recht

 • Vincent Bodson
 • David Ramet

Economisch en financieel strafrecht

 • Vincent Bodson
 • Déborah Menasse
 • Christophe Steyaert
 • François Libert
 • David Ramet

Milieustrafrecht

 • Vincent Bodson
 • Damien Jans

Internationaal strafrecht

 • Vincent Bodson
 • David Ramet

Rechten van de mens

 • Vincent Bodson
 • David Ramet

Familiaal strafrecht

 • Vincent Bodson
 • David Ramet

Verkeersrecht

 • Vincent Bodson
 • Marc Libert
 • François Libert
 • David Ramet
 • Manoël De Keukelaere
 • Leïla Tijini

Daarnaast behandelen wij in nauwe samenwerking met onze departementen sociaal en fiscaal recht geschillen inzake:

Sociaal strafrecht

In samenwerking met het departement sociaal recht behandelen wij alle strafrechtelijke aspecten die verband houden met het sociaal recht. Wij staan onze cliënten ook bij in het kader van controles van de sociale inspectie.

 • Sociale inspectie: controlebezoek, verhoor, Salduz, …
 • Administratieve boetes en strafrechtelijke vervolging: zwartwerk, verboden terbeschikkingstelling, niet-naleving van socialezekerheidsregels, het niet-bijhouden van sociale documenten, het niet-publiceren van werkroosters, geen Dimona, …
 • Karel Mortier
 • Vincent Bodson
 • Christiaan Delporte

Fiscaal strafrecht

 • David Ramet
 • Antoine Dayez
 • Aurélien Vandewalle
 • Vincent Bodson

Naast de vertegenwoordiging voor de rechtbanken kan ons departement strafrecht ook instaan voor de onderhandelingen met het parket in het kader van strafrechtelijke transacties of procedures om “schuldig te pleiten”.

Wij garanderen een praktische, proactieve en didactische aanpak, en een resultaatgerichte service aangepast aan de wensen en individuele noden van elke cliënt.

Wij staan daarom onze cliënten bij vanaf de fase van de eerste ondervraging door de politiediensten of de onderzoeksrechter en gedurende elke fase van de procedure.

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn