Gerelateerd nieuws

Deze expertise heeft geen gerelateerd nieuws.

Het departement transportrecht verstrekt advies aan transportbedrijven en hun gebruikers, bij problemen of geschillen die zich voordoen tijdens hun verplaatsing, maar ook in het kader van het transport van goederen. Het departement verleent tevens bijstand aan verzenders, expediteurs, logistieke verantwoordelijken, verhuurders van voertuigen, luchthavens of expresvervoerders.

Onze competenties omvatten het weg-, rivier-, zee- en luchtvervoer.

Wij treden meer bepaald op in de volgende domeinen:

Schadeloosstelling van passagiers ingevolge een vertraging, verlies van bagage of de annulering van een vlucht

Transportovereenkomsten, contractbreuk, rechtstreekse vordering, onderaanneming

Transport van goederen, verlies of diefstal, averij, omleidingen

Licenties en vergunningen voor vervoersdiensten per spoor, over de weg, over zee van reizigers, regelmatig vervoer van personen

Aansprakelijkheid van de reis- en transportbedrijven

Verzekeringen die verband houden met transport

Contractuele of buitencontractuele geschillen tussen transporteurs en luchthavens, havens of stations

Tot slot beoefenen wij tevens het recht van de Europese Unie op het vlak van transport (in het bijzonder het transport over zee): geschillen met betrekking tot staatssteun (artikel 107 VWEU), naleven van de regels met betrekking tot het vrije verkeer (kustvaart), rechten van de passagiers (vergoeding, aansprakelijkheid …) en technische veiligheidsnormen (ontwikkeld met name door de bevoegde agentschappen van de EU).

Wij zullen u advies verstrekken over de te volgen strategische keuzes en zullen u bijstaan bij eventuele geschillen.

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn