Gerelateerd nieuws

Nieuws over het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting
22-01-2020
Nieuws over het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting
Lees meer
Assurance-vie et régime de communauté
08-11-2019
Assurance-vie et régime de communauté
Lees meer
Niet retroactief vernietiging van de taks op effectenrekeningen
22-10-2019
Niet retroactief vernietiging van de taks op effectenrekeningen
Lees meer

Het fiscaal recht heeft betrekking op alle activiteitsdomeinen, zowel professioneel als privaat.

De regels worden elk jaar talrijker en ingewikkelder, zodat het voor de niet-specialist vaak moeilijk is om de volledige reikwijdte en gevolgen ervan in te schatten.

Binnen deze context biedt ons departement fiscaal recht zowel diensten aan inzake algemeen fiscaal recht (PB, Ven.B., internationale fiscaliteit, enz.), bepaalde specifieke diensten, uiterst gespecialiseerde diensten (successieplanning, bank- en financiële fiscaliteit, fiscaliteit van de levensverzekering, gemeentelijke fiscaliteit en fiscale geschillen, btw), als proactieve en efficiënte ondersteuning voor alle soorten dossiers verwerkt door de andere departementen.

De vennoten en medewerkers van het departement zijn erkende deskundigen inzake fiscaliteit, sprekers op diverse (universitaire) seminaries en auteurs van talrijke artikelen. Zij richten zich op het zoeken naar praktische oplossingen, aangepast aan de omstandigheden, en streven een vlotte afhandeling na.

Belgische en internationale successieplanning

De burgerlijke en fiscale regels inzake vermogensplanning en successieplanning bieden vandaag de mogelijkheid om het vermogen van de ene naar de andere generatie over te dragen, rekening houdend met alle familiale aspecten.

Een geslaagde planning zal vereisen dat er te bereiken doelstellingen gedefinieerd worden (de levensstandaard van een echtgenoot garanderen na het overlijden, een goed beheer garanderen, een kind gericht helpen, een bepaald evenwicht handhaven tussen de erfgenamen, enz.), en dat de planning soepel wordt uitgewerkt. Bovendien is vereist dat deze aangepast kan worden aan de onvermijdelijke veranderingen van het leven.

Deze zaken die op zich al ingewikkeld zijn, zijn vaak nog ingewikkelder door de aanwezigheid van familieleden in het buitenland. Dankzij een netwerk van persoonlijke relaties met gespecialiseerde buitenlandse advocaten is het voor ons kantoor echter mogelijk om diensten aan te bieden met betrekking tot verschillende Europese rechtsgebieden en daarbuiten.

 • Erkende knowhow van de burgerlijke en fiscale regels die het mogelijk maakt om praktische en creatieve oplossingen aan te reiken
 • Luisteren en rekening houden met alle familiale aspecten
 • Internationaal netwerk dat de mogelijkheid biedt om rekening te houden met de aanwezigheid van familieleden in het buitenland
 • Antoine Dayez
 • Aurélien Vandewalle

Fiscaliteit van de levensverzekering

De levensverzekeringen in het kader van de ‘vermogensplanning’ die in België vallen onder de ‘takken’ 21 (overeenkomst die een gegarandeerd rendement biedt), 23 (overeenkomst gekoppeld aan een investeringsfonds, zonder gegarandeerd inkomen) of 26 (kapitalisatieproduct) zijn momenteel wijd verspreide investeringsproducten, hoofdzakelijk omwille van de aantrekkelijke fiscaliteit en de flexibiliteit die zij kunnen bieden in het kader van een successieplanning.

Deze overeenkomsten vallen echter onder specifieke reglementeringen en fiscale stelsels die vrij ingewikkeld zijn (taks op de premies, belasting of vrijstellingen bij overnames, toepassing van de successierechten), die bovendien moeten gecombineerd worden in geval van een zogenaamd ‘multisupportcontract’.

Ons departement fiscaal recht beschikt over een heel specifieke expertise betreffende deze producten en biedt haar diensten aan, zowel aan particulieren als aan verzekeraars of makelaars, Belgische of buitenlandse.

 • Aurélien Vandewalle

Bankfiscaliteit en financiële fiscaliteit

De Belgische fiscaliteit van de financiële beleggingen is ingewikkeld en niet zo duidelijk, maar die complexiteit wordt vaak verborgen gehouden voor de ogen van de investeerders, door het feit dat de aansprakelijkheid van de toepassing ervan ten laste wordt gelegd van de financiële bemiddelaars.

Ons departement fiscaal recht beschikt over een erkende expertise betreffende:

 • De analyse van financiële producten vanuit fiscaal standpunt (kwalificering roerend inkomen en toepassing van de voorheffing)
 • De taks op de beursverrichtingen
 • De taks op de effectenrekeningen
 • De ‘abonnementstaks’ op de ICBRW
 • De problematiek inzake de dubbele belasting van de roerende inkomens en in het bijzonder van de dividenden
 • De toepasselijke regels inzake de automatische uitwisseling van informatie (CRS) en de gevolgen voor de financiële bemiddelaars en de cliënten

Deze expertise biedt ons de mogelijkheid om zowel particuliere investeerders bij te staan als financiële instellingen of fondsbeheerders, Belgische of buitenlandse.

 • Antoine Dayez

Gemeentelijke fiscaliteit

De Belgische gemeenten beschikken over veel autonomie inzake fiscaliteit, maar die autonomie is niettemin gebonden aan bepaalde constitutionele regels (het gelijkheidsprincipe en het non-discriminatieprincipe in het bijzonder) en wettelijke regels (hoofdzakelijk het verbod om directe belastingen toe te passen op de inkomens).

Ons kantoor beschikt over aanzienlijke ervaring zowel inzake bijstand bij het opstellen van taksreglementen als inzake de verdediging van de belangen van de gemeenten en de belastingbetalers.

 • Antoine Dayez
 • Jérôme Sohier
 • Marc Libert
 • Manoël De Keukelaere

BTW

 • Antoine Dayez
 • Aurélien Vandewalle
 • Marc Libert

Geschillen en regularisaties

De complexiteit van de fiscale regels, de groeiende criminalisering van de niet-naleving ervan, de toename van de verplichtingen inzake aangiften, de uitwisseling van informatie en de strijd tegen het witwassen van geld, zijn enkele van de factoren die ervoor hebben gezorgd dat er aanzienlijk meer fiscale geschillen zijn.

Het departement fiscaal recht verleent bijstand aan haar cliënten, particulieren en bedrijven tijdens alle fasen van het geschil en voor alle soorten belastingen (vennootschapsbelasting, belastingen van natuurlijke personen, btw, registratierechten, erfrechten, financiële taksen, enz.).

Het departement staat in het bijzonder haar particuliere cliënten bij in het kader van de vraag om informatie, waarbij er de voorbije maanden specifiek gemikt werd op belastingplichtigen met activa in het buitenland.

Onze filosofie bestaat er in alle omstandigheden in om aan de cliënten een realistisch perspectief aan te bieden, rekening houdende met hun situatie en hun opties, zowel op administratief vlak (klacht, akkoord, bemiddeling) als op juridisch vlak.

In dit kader heeft ons departement heel wat ervaring ontwikkeld inzake het onderhandelen met de fiscale overheid (in het bijzonder in het kader van de zogenaamde ‘panama papers’) en inzake wettelijke regularisatieprocedures (DLUbis, ter en quater).

 • Antoine Dayez
 • Aurélien Vandewalle
 • Marc Libert

Voorafgaande beslissingen inzake fiscaliteit

Om met zekerheid het fiscaal regime te bepalen dat van toepassing zal zijn op die verrichting of gebeurtenis, en om de cliënt een volledige juridische zekerheid te bieden, is het mogelijk om bij de administratie voorafgaand een beslissing te bekomen, specifiek voor de cliënt. 

Dergelijke vragen kunnen zowel betrekking hebben op een goed gekend onderwerp, waarvoor de cliënt een specifieke bevestiging wenst voor zijn situatie, als op vragen waarvan de fiscale afhandeling nog moet uitgeklaard worden.

 • Antoine Dayez
 • Aurélien Vandewalle
 • Marc Libert

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn