Contactgegevens
Talenkennis
 • Frans
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
Opleiding
 • Licentie rechten, Université Libre de Bruxelles (optie publiekrecht) (1983)
 • Postuniversitaire studies in de federale republiek Duitsland : speciaal programma van de “Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)” voor buitenlandse juristen. (1984)

Jérôme Sohier is advocaat aan de balie van Brussel sinds 1992 en lector aan de Université Libre de Bruxelles, aan de Faculteit Rechten voor de cursus droit public approfondi (MA 1 Rechten - In samenwerking met dhr. M. UYTTENDAELE sinds 2013) en voor de cursus droit administratif (BA 3 Rechten op de site van Bergen - In samenwerking met dhr. A. VANDEBURIE sinds 2013), en aan de Solvay Business School voor de cursus publiekrecht (BA 1 Ec. Wetenschappen - In samenwerking met dhr. P. VANDERNOOT sinds 1993). Hij is ook vicevoorzitter van het Centre de droit public van de U.L.B. sinds 2002 (en directeur van het Centre de droit public, van 1999 tot 2002) en lid van de Commission d'accès aux documents administratifs de la Communauté française (CADA). Hij is door de Raad van de Orde van advocaten van de balie van Brussel erkend als advocaat gespecialiseerd in grondwettelijk recht en administratief recht, en hij is ook lid van de Commissie publiekrecht van de (Franstalige) balie van Brussel. Hij oefende eerder (1985-1992) de functie uit van bestuurssecretaris bij het ministerie van Justitie, toegewezen aan het Studiebureau van het Algemeen Secretariaat (van 1985 tot 1992).

Praktijkdomeinen
Publiek- en administratief recht
 • Algemene administratieve geschillen
 • Ambtenarenrecht
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Publiek vastgoedrecht
 • Lokale overheden
 • Politie en administratieve sancties
 • Taalgebruik
 • Overheidsopdrachten
 • Geschillen over vergunningen
 • Aansprakelijkheid van de openbare overheden
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
 • Publieke sector
Fiscaal recht
 • Gemeentelijke fiscaliteit
Vastgoedrecht
 • Overheidsopdrachten
Stedenbouwkundig recht en milieurecht
 • Stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening
Publicaties
 • J. SOHIER en A. MARICQ, Manuel de droit public, Labor 1995 en 2005
 • J. SOHIER, Les procédures au Conseil d’Etat, Kluwer, Collection « Pratique du droit », 1998, 2009 en 2014
 • J. SOHIER en M. TULKENS, « Chroniques de jurisprudence : « Les cours et tribunaux » », Revue belge de droit constitutionnel, sinds 1995
 • J. SOHIER, « La responsabilité des pouvoirs publics », Traité théorique et pratique, Dossier n° 21, Kluwer, 2010

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit

© All Right reserved - Lallemand Legros & Joyn